zondag, maart 26, 2017

havens
havenen
opzoek naar mythe
lotgevallen
van karakteristieke stemmen
beelden die ontsnappen
verenigen
[g]een aanloop veroorloven 
geen gemakzucht
er komt veel bij kijken
ik kan niet anders
lotgevallen
tragiek veroorzaakt
door slechte verbindingen
gehavend
heaven 
uitgaan van kijken
luisteren
geen experiment [?]
experimenteren
bewerken van...
experimenten
in nietigheid balans
zoeken
harmonieuze sfeer
veranderende woorden
beelden
wat sta ik toe
wat laat ik toe ?
tussen waarnemingen
waar
       neming
welk beeld ?
een conflict
toen nu dan
nood
        lot
toe
    eigenen
toe
    wijding
naar
       toe
            groeien
ontsnappen
gedachte[n]loos
wil ik weten
ge grepen worden
be grepen worden
com passie
grenze[n]loos
ver
     delen

maandag, maart 06, 2017

ruimte
overlaten aan fantasie
in mijn hoofd
raadselachtige hoop
passie
het geeft niet
doelwit
abrupte verandering
een mooi tafereel
gedisciplineerd dromen
het geeft niet
wat is positief ?
aan gedisciplineerd dromen
ijdele hoop ?

vele lagen
ruimte
ruimte
ruimte
compact
concreet maken
veel valt weg
aan de rand van alles
valt veel weg
dat is de vraag
in mijn hoofd
complexe werkelijkheid
ruimte ruimte ruimte

noodzaak
overal
het verhaal
waar ga ik heen,
om terug te komen
te horen wat ik wil
het verhaal
laat me niet koud
[niet] voorstelbaar
hoe je wordt geboren
is niet strafbaar
eigen autonomie 
evenmin

hoe gaat een gesprek
niet[s] ontkennen,
ondergaan
wraak overstijgen
frustratie licht maken
noodzaak

een beter mens moet
lijden                      ?
moet een beter mens
lijden                      ?
niet alles 
is te begrijpen
veel stof en droge aarde
wat is het belang 
het probleem vinden
waar we beginnen
is niet belangrijk
we zijn niet alleen
dimensies mengen
een mooi gebaar
bron van emotie
spiegels
waarin ik verstrikt raak
niet in staat
tot antwoorden
   look
   a bird of paradise
   don't touch
niets is vanzelfsprekend
   I'm lucky
   to get that view 
   storm
zal alles instorten ?
   take shelter
alles zal instorten

niets staat vast
goed en kwaad
een stem vinden
voor mysterieuze melodieën
   HERARRANGEREN
   wat ik zie
   wat ik heb meegekregen
wat is de zin van geschiedenis
ik weet niet
of het spannend is
[om te doen]
wat ik wil
take shelter
ultimate perfection
slowly
doing things
different ways
and
a number of causes
deeply embedded 
to speak natural
I prefer the way
of not finished
never completed
perfection 

in een adem
me vullen met uitdrukkingen
te schrijven
woorden 
equivalenten
van problemen
die opduiken 
niet tegen [te] houden
wereld
betreden
coherent verslag uitbrengen
vanuit meerdere invalshoeken
[waarheden onthullen]
niet alles verklappen
in een adem

anders leven
los 
van bestaande structuren
anders
dan gebruikelijke
kritiek
op ernstige levensopvatting
zucht om te vernieuwen
niets duisters
wel onheilspellend

welk kader ?
het gaat over tijd
los 
van bestaande structuren
en aanknopingspunten
wakker worden
in een ander leven 

mezelf [niet] herhalen
altijd ergens aan werken
niets duisters
wel onheilspellend
anders leven

bossen
zijn niet gevaarlijk
je moet er alleen
niet verdwalen
eenwording
met [de] natuur
een goede gids
is noodzakelijk
bereidwillig
bijdrage leveren
aan simulatie 
van [de] werkelijkheid
blik op [de] toekomst
hoe komen we verder ?
bossen zijn niet gevaarlijk
je moet er niet alleen
verdwalen
standpunten herzien
blik naar [de] toekomst
moet ik weten
waarover die gaat ?
achter het decor blijven
[de] toekomst staat niet vast
observaties
als uitgangspunt
tonen wat gebeurt
geen mening
op een ander moment
verzamelde momenten
in mijn hoofd
reconstrueren [?]
moet ik weten [?]
gemakkelijk wordt
makkelijk saai
het onmogelijke onderzoeken
verlangen naar echtheid
[de] natuur

symbolische plekken
bijzondere herinneringen
daar kan ik niet aankomen
een moment
hartverscheurend
kan voor complexen zorgen
niet te evenaren
creatie van de natuur
passie tot het einde
in koelen bloede
een eind maken aan opstand
fundering om op te bouwen
plek voor verzoening
niet te evenaren
passie tot het einde
het leven houdt hier niet op

vrijdag, december 09, 2016

geen nadere toelichting
uit balans raken
uit balans zijn
in verval geraakte
verwondering
permanent
nieuw leven inblazen
geen nadere toelichting
dan weerspiegeling
aanraken
kijken 
langer kijken
mezelf kalmeren
wat kan ik 
[terug]geven ?
geen nadere toelichting
door niemand
tegen te houden
zo is het 
begonnen
bergen verzetten
ijs breken
je zult eens wat beleven
verheffende sfeer
save all 
love all
serve all
a tribute
achtergrond informatie
mijn geheugen is wazig
mysterieus moment 
moet mysterieus blijven
een richting
barrières vallen weg
niet de deuren sluiten
luisteren
tussen de wolken
ontregelen
niet twijfelen
ik ben aan het vallen
niet nadenken
risico nemen
hoofd omhoog
een hele sensatie
gevoel van angst
ik ben aan het vallen
een richting
barrières vallen weg
deuren open
het onmogelijke benaderen 

donderdag, december 01, 2016

historie reconstrueren
geuren
klanken
zijn de bron
omwikkelen de basis
doorgronden
gewelddadig
opstandig
kan het lichter ?

historie reconstrueren
bijna iedereen heeft familie
dan komt het goed
op de drempel staan
terugkeren
risico nemen

illusie
is alles riskant ?
de tijd zal het leren
wat is er mooier ?

[van dromen naar theorie]

historie reconstrueren
hoe ongelooflijk
mechanisme van leven
terug in de tijd
slenteren door straten

verborgen schoonheid
kan het lichter ?
niets is afgesproken
improviseren
mensen kennen
mensen kennen mensen
mensen weten
veel mensen
waarom doorgronden ?
wat divers is
is gemeenschappelijk

de werkelijkheid
[be]schrijven
van de eerste tot de laatste
dag
gejaagd 
op een eiland
terugkeren
wie mag beslissen ?
alles bewaren 
als souvenir
beweegredenen
hoe geef ik richting
aan zoektocht naar
bovennatuurlijke perfectie ?
losmaken
wat is opgesloten
bevrijden
d.m.v. afbreken van
wat gestabiliseerd is
iets wat moet [?]
een fenomeen reconstrueren
ademen
tussen twee vuren
een beproeving
gelijkenis zien
geen excuses
kiezende ziel redden
juiste woorden vinden
is makkelijker
dan lijkt
mijn wil niet opleggen
iemand anders worden
ademen tussen
twee vuren
wat is pluis ?
wat niet ?
abstract
wat er valt te zien ?


het hele verhaal
ligt voor de hand 
er is veel
terug te vinden
in mijn geheugen [?]
zoekend beginnen
aan bod komen:
specifieke thema's
gebonden aan periodes
aan klanken

wat is bijzonder ?
wat gaat verloren ?
passie kan zich verschuilen
stemmingswisselingen
final solution
veranderen wie ik ben
binnen een etmaal
hoe bouw ik
variatie
loop ik er omheen ?
bijna dierlijke gevoelens
een soort trance
onwetend[heid]
ligt [het] voor de hand [?]
get rid of it
ruimte voor improvisatie
grenzen
worden bewaakt
teksten op papier
muziek zonder woorden
fictie
hoe reëel is een droom ?
sommige gewoontes
zijn ongebruikelijk
innerlijke stroom
achtergrond
niet laten opslokken 
zorgvuldig kiezen
een ander verhaal ?
geen keus 
wie heeft [de] toekomst ?
grenzen
aan dromen
een ander soort film
ontdekken
niets is onmogelijk
nutteloos dwalen
zonder plan
geen onderscheid maken
proberen te dromen
deuren sluiten
deuren openen
het geheim niet verklappen
me ontworstelen aan volgorde
hoe komen gebeurtenissen
op mijn lijf geschreven
nadrukkelijk tot [stil]stand ?
moeilijk te zeggen
ademloos
innerlijke verlichting
schijnend houden
mooie nieuwsgierige stemmen

maandag, oktober 17, 2016

grote ruimtes
raadselachtige verhalen
empathie
voor bijzondere personages 
voor min of meer wilde dieren
voor wie vlucht

angst
aantrekkingskracht
van de verafgelegen 
bewoonde wereld
willen begrijpen

onherkenbaar 
slopend
me laten meeslepen
met vooruitzichten
van schoonheid
liefde

voorzichtig verder kijken
een innerlijke wereld hebben
begint te wennen
nieuwe wegen
lange reizen
herinneringen behouden
onderhouden
herstellen
oceaan aan schoonheid en 
liefde
maakt zien
dat tijd er niet toe doet
dat alle tijd verdwijnt

maandag, september 26, 2016

powerful
irrationeel
kernwoorden
wat haal ik in mijn hoofd ?
er zijn verbanden
werelden van verschil
werken samen
aan iets in het onderbewuste
ritueel experimenteel
oorspronkelijk vanzelf
zichtbaar gevangen
in het holst van de nacht
kan verlossing volgen ?
hartverscheurende schreeuw
attention
er zijn geen tegenstanders
haal ik in mijn hoofd
op eigen benen te staan

dit moment
beelden schetsen 
is
opnieuw beginnen
geen thema
is
wat zal gebeuren
instinctief weten
de constructie die staat
als een huis
moet er een horizon zijn
herinnering
[je kunt niet alles hebben]
heeft me diepgaand veranderd
natuurlijke fragiele elementen
quite close 
vanuit mijn blik
[het geheim?] ontrafelen
muziek 
roept herinneringen op

moet er een horizon zijn
herinnering
heeft me diepgaand veranderd
altijd onderweg
ongelooflijk
dat dromen kunnen uitkomen
nooit genoeg
realistisch overkomen
kopiëren is fout
maar verlangen naar iets onverwachts
je kunt niet alles hebben 

zodra ik de rivier naderde
voelde ik koelte

herhaling
van wat gebeurde
zo dichtbij mogelijk komen

zodra ik de rivier nader
voel ik koelte

kopiëren ? 
opnieuw bewonderen ?
zo dichtbij komen
als ik wil
klopt alles ?
met welke motivatie ?
het doel is restauratie
elke ruimte benutten
reconstrueren

verbeelding moet waar zijn
slechts pogingen

dit moet het geweest zijn
van buiten statig
van binnen een ruïne
onzekerheid en stress 
het gebouw is in slechte staat
bijna vervallen
eerst alles opruimen
als je gemotiveerd bent
lukt het
een huis dat leeft
ontroert
het leven gaat rustig verder
gemeenschappelijke ruimtes
moeten schoon zijn
het evenwicht is precair
zoals in sprookjes
loopt alles goed af
gevechten zijn te winnen

tweedeling
gereserveerd
denken en handelen
tweedeling
glimlachende onzekerheid
schoonheid en verval
rauw en schrijnend
tweedeling
gapende kloof
innerlijke pijn
me ontworstelen
aan nadrukkelijke volgorde
van gebeurtenissen
op mijn lijf geschreven
springlevend
taal op zijn kop
grenzen vallen weg

wat toont iets aan ?
het gaat er om
dat alles in het niets
verdwijnt
neem er de tijd voor

deinen-de-woorden

wat toont wat aan ?
er zit muziek 
in onbevangen
tot uiting brengen
foto's
van elk moment
als bewijs
van een proces
iets toont iets aan

wat levert begrip op ?
zo min mogelijk
nadenken ?
een weg
in mozaïsche motieven
niet verbreken
continuïteit
verschillende sferen
in evenwicht brengen
geen illusie
dialoog
met universele geschiedenis
elk leven elke sfeer
met eigen logica
met eigen waarheid   
iets onverwachts 
kan gebeuren
scheidslijnen slechten
in alle eenvoud
druppelt werkelijkheid binnen
wat blijft in de schaduw ?
[geen] psychologie ?
spelregels
scheidslijnen slechten
wat heb ik te vertellen ?
oneindig veel mogelijkheden
op elkaar ingespeeld
het gaat om opbouw
nooit een verloren strijd
persoonlijke fascinatie
tot leven wekken
beweging
leidt alles tot poëzie [?]  
geleidelijke vooruitgang
lichter 
een andere blik
mits ik ellende omvorm
[uiteraard heldhaftig]
tot gewone herinnering
zonder haat en minachting
ontwikkel ik
nieuwe zinnen
gewone snelheid
vanuit niet weten
en onzekerheden
allerlei regels overtreden
beter leren leven
de grens overschrijden
met verwondering 
over alledaagse  gebeurtenissen
minder duister
meer licht

woensdag, maart 30, 2016

concentratie opeisen
herinneringen
gevuld met licht
sensuele lading
van stilte
prachtig zingend
rondgaan
een sprong
vallen
een sprong
vallen
overeind komen
herstellen