maandag, november 06, 2017

nog slechts resten
begin
verwoest
bepaalde harmonie
schittering
nooit dezelfde
poëzie is redding
gevoed
door vertrouwde invloeden
mislukken is prachtig
vooruitgaan
zonder weten waarheen
overweldigende leegte
[niet] beschikken over taal
vergezeld van beelden
wie kan er over vertellen
begin
verwoest
bepaalde harmonie
resten
schitteringen 

maandag, oktober 30, 2017

alles kan voor komen
ik weet niet waarom
niemand verwacht het
niet kijken
naargeestige drukverandering
machteloos kijken
in de war
ademen
doorwaaien
ondergesneeuwde geschiedenis
houd afstand
hoe moet het er uit zien ?

we mogen planten hebben
goed zichtbaar
grenzen over gaan
vanalles is mogelijk
maakbaar 
extreme gedachten
vergeten
net alsof
we planten mogen hebben
grote optredens
slinkse wegen
extreme gedachten
duiken op
geheel nieuw
even niet opletten
mogen we planten hebben ?

vrijdag, oktober 20, 2017

moet alles anders
wat moet uitgewerkt
welke invloed
wordt weerspiegeld
welk idee
mysterieuze reis
een moment
naar binnen gaan
wat is te zeggen
over het paradijs
waar beginnen
lukraak
nuances zien
nieuwe wereld
creëren
van de ene naar
de andere
stijl
liefst
clandestiene gedachten
tellen
juist wat nooit
zou kunnen gebeuren
vele versies
van deze gebeurtenissen
niet[s] negeren 
behind the house 
history and character 
is shining through
the interior
is somewhat faded
this newly built house
built to make the most
of relaxing in the sun
this magnificent house is surrounded by its own spacious and pretty walled garden
great flair and style have been employed in the decoration and furnishing of this delightful house the bedroom windows command views over the glorious surrounding countryside
moed der wanhoop
door hoop geleid
mijn steentje bijdragen
opzoek naar helderheid
kwaad overwinnen
wat heeft zin ?
opzoek naar helderheid
dichterbij komen
probeer ik 
inbeeldingsvermogen
te beheersen
wat heeft zin ?
antwoord
is onwaarschijnlijk
tijdspanne
onomkeerbaar proces
wereldwijd verlangen
de richting
die ik voor ogen heb
door hoop geleid
hallo 
is je moeder thuis
een ogenblik geduld a.u.b.
u wordt zo spoedig mogelijk
te woord gestaan
ik bouw [niet meer]
als het niet goed is
moet het opnieuw

ik ben geen held

geen genie
beïnvloed door [mijn] wortels
me blijven vormen
in mijn eigen taal
met mooie woorden

niets kunnen uitleggen

van binnenuit 
ik ben geen held
geen genie
hallo is je moeder thuis
ik voel me aangesproken
wat hoorde ik zeggen ?
het vastgestelde programma
kabbelt 
keurig voort 
voortdurend wisselend
van toon
van sfeer
hangt aan elkaar
van dwarsverbanden
man en vrouw
achter het raam
verschillende huizen
het uitzicht
zonder tijd
doet het er iets toe ?
dat hoorde ik zeggen
ik weet het niet 
uiteenlopende woorden
gebruiken
absurditeit
van verhalen
woorden bestrijden
onderhandelen
waarover ?
indringende weerwoorden
schotwonden
schotwoorden
spiegels
amazing everywhere 
bij de les blijven
waiting 
for confirmation
a strange dark world
inside
breathy
underground spaces
locked together 
waiting for confirmation
[niet] gedwongen
kiezen
van beelden en klanken
met en zonder verdieping
in deze droomreis
van de ziel
van de vergankelijkheid
schot in de roos
wat belicht ik
wat niet ?
[niet]
veel [tegelijk] 
willen
schot in de roos
werking van krachten
sprong
naar het duister
maken
eindeloos weidse
eenzaamheid
werking van krachten
schotwond
verzachtende omstandigheden
verplichte obstakels trotseren
schotwond
harde gesteenten
tussen hemel
en aarde
wat verzin ik
wat niet
een inrichting vol
experimenten
geestelijke oorlogen
overleven
met voeding zoeken
een andere wereld betreden
ook al is het
in mijn droom
kan ik dichterbij komen
geen idee
wat te vinden
tewerk gesteld 
tot einde der tijden
wat verzwijg ik
wat laat ik weg
niet dat ik weet 
wat en hoe
rustig meeveren 
ondanks dreigend 
[nood]lot 
doorgaan
met leren leven
once upon a time
verbonden 
met begin en einde
niet gepolijst
wat kunnen we doen ?
vertrekken van waar ?
[?] bepaalde regels blijven
volgen
een moment in de geschiedenis
vertrekken van waar
we niet eerder vertrokken [?]
bozer en juichender
een bepaalde taal 
trouw blijven
melancholie inspireert
hoe verstrijkt de tijd ?
het duurt
er komt een moment
in de geschiedenis
flattering
once upon time
opnieuw
met iets extra's
gedurfder
welk tij keren ?
een proces 
zonder remming
toch getrouw
zin geven
schaamteloos voelen
spoorloos zijn
verdwijnen 
[in de wereld] 
wat wordt zichtbaar ?
welk beste is mogelijk ?

zondag, maart 26, 2017

havens
havenen
opzoek naar mythe
lotgevallen
van karakteristieke stemmen
beelden die ontsnappen
verenigen
[g]een aanloop veroorloven 
geen gemakzucht
er komt veel bij kijken
ik kan niet anders
lotgevallen
tragiek veroorzaakt
door slechte verbindingen
gehavend
heaven 
uitgaan van kijken
luisteren
geen experiment [?]
experimenteren
bewerken van...
experimenten
in nietigheid balans
zoeken
harmonieuze sfeer
veranderende woorden
beelden
wat sta ik toe
wat laat ik toe ?
tussen waarnemingen
waar
       neming
welk beeld ?
een conflict
toen nu dan
nood
        lot
toe
    eigenen
toe
    wijding
naar
       toe
            groeien
ontsnappen
gedachte[n]loos
wil ik weten
ge grepen worden
be grepen worden
com passie
grenze[n]loos
ver
     delen

maandag, maart 06, 2017

ruimte
overlaten aan fantasie
in mijn hoofd
raadselachtige hoop
passie
het geeft niet
doelwit
abrupte verandering
een mooi tafereel
gedisciplineerd dromen
het geeft niet
wat is positief ?
aan gedisciplineerd dromen
ijdele hoop ?

vele lagen
ruimte
ruimte
ruimte
compact
concreet maken
veel valt weg
aan de rand van alles
valt veel weg
dat is de vraag
in mijn hoofd
complexe werkelijkheid
ruimte ruimte ruimte

noodzaak
overal
het verhaal
waar ga ik heen,
om terug te komen
te horen wat ik wil
het verhaal
laat me niet koud
[niet] voorstelbaar
hoe je wordt geboren
is niet strafbaar
eigen autonomie 
evenmin

hoe gaat een gesprek
niet[s] ontkennen,
ondergaan
wraak overstijgen
frustratie licht maken
noodzaak

een beter mens moet
lijden                      ?
moet een beter mens
lijden                      ?
niet alles 
is te begrijpen
veel stof en droge aarde
wat is het belang 
het probleem vinden
waar we beginnen
is niet belangrijk
we zijn niet alleen
dimensies mengen
een mooi gebaar
bron van emotie
spiegels
waarin ik verstrikt raak
niet in staat
tot antwoorden
   look
   a bird of paradise
   don't touch
niets is vanzelfsprekend
   I'm lucky
   to get that view 
   storm
zal alles instorten ?
   take shelter
alles zal instorten

niets staat vast
goed en kwaad
een stem vinden
voor mysterieuze melodieën
   HERARRANGEREN
   wat ik zie
   wat ik heb meegekregen
wat is de zin van geschiedenis
ik weet niet
of het spannend is
[om te doen]
wat ik wil
take shelter
ultimate perfection
slowly
doing things
different ways
and
a number of causes
deeply embedded 
to speak natural
I prefer the way
of not finished
never completed
perfection 

in een adem
me vullen met uitdrukkingen
te schrijven
woorden 
equivalenten
van problemen
die opduiken 
niet tegen [te] houden
wereld
betreden
coherent verslag uitbrengen
vanuit meerdere invalshoeken
[waarheden onthullen]
niet alles verklappen
in een adem

anders leven
los 
van bestaande structuren
anders
dan gebruikelijke
kritiek
op ernstige levensopvatting
zucht om te vernieuwen
niets duisters
wel onheilspellend

welk kader ?
het gaat over tijd
los 
van bestaande structuren
en aanknopingspunten
wakker worden
in een ander leven 

mezelf [niet] herhalen
altijd ergens aan werken
niets duisters
wel onheilspellend
anders leven

bossen
zijn niet gevaarlijk
je moet er alleen
niet verdwalen
eenwording
met [de] natuur
een goede gids
is noodzakelijk
bereidwillig
bijdrage leveren
aan simulatie 
van [de] werkelijkheid
blik op [de] toekomst
hoe komen we verder ?
bossen zijn niet gevaarlijk
je moet er niet alleen
verdwalen
standpunten herzien
blik naar [de] toekomst
moet ik weten
waarover die gaat ?
achter het decor blijven
[de] toekomst staat niet vast
observaties
als uitgangspunt
tonen wat gebeurt
geen mening
op een ander moment
verzamelde momenten
in mijn hoofd
reconstrueren [?]
moet ik weten [?]
gemakkelijk wordt
makkelijk saai
het onmogelijke onderzoeken
verlangen naar echtheid
[de] natuur

symbolische plekken
bijzondere herinneringen
daar kan ik niet aankomen
een moment
hartverscheurend
kan voor complexen zorgen
niet te evenaren
creatie van de natuur
passie tot het einde
in koelen bloede
een eind maken aan opstand
fundering om op te bouwen
plek voor verzoening
niet te evenaren
passie tot het einde
het leven houdt hier niet op

vrijdag, december 09, 2016

geen nadere toelichting
uit balans raken
uit balans zijn
in verval geraakte
verwondering
permanent
nieuw leven inblazen
geen nadere toelichting
dan weerspiegeling
aanraken
kijken 
langer kijken
mezelf kalmeren
wat kan ik 
[terug]geven ?
geen nadere toelichting
door niemand
tegen te houden
zo is het 
begonnen
bergen verzetten
ijs breken
je zult eens wat beleven
verheffende sfeer
save all 
love all
serve all
a tribute
achtergrond informatie
mijn geheugen is wazig
mysterieus moment 
moet mysterieus blijven
een richting
barrières vallen weg
niet de deuren sluiten
luisteren
tussen de wolken
ontregelen
niet twijfelen
ik ben aan het vallen
niet nadenken
risico nemen
hoofd omhoog
een hele sensatie
gevoel van angst
ik ben aan het vallen
een richting
barrières vallen weg
deuren open
het onmogelijke benaderen 

donderdag, december 01, 2016

historie reconstrueren
geuren
klanken
zijn de bron
omwikkelen de basis
doorgronden
gewelddadig
opstandig
kan het lichter ?

historie reconstrueren
bijna iedereen heeft familie
dan komt het goed
op de drempel staan
terugkeren
risico nemen

illusie
is alles riskant ?
de tijd zal het leren
wat is er mooier ?

[van dromen naar theorie]

historie reconstrueren
hoe ongelooflijk
mechanisme van leven
terug in de tijd
slenteren door straten

verborgen schoonheid
kan het lichter ?
niets is afgesproken
improviseren
mensen kennen
mensen kennen mensen
mensen weten
veel mensen
waarom doorgronden ?
wat divers is
is gemeenschappelijk

de werkelijkheid
[be]schrijven
van de eerste tot de laatste
dag
gejaagd 
op een eiland
terugkeren
wie mag beslissen ?
alles bewaren 
als souvenir
beweegredenen
hoe geef ik richting
aan zoektocht naar
bovennatuurlijke perfectie ?
losmaken
wat is opgesloten
bevrijden
d.m.v. afbreken van
wat gestabiliseerd is
iets wat moet [?]
een fenomeen reconstrueren
ademen
tussen twee vuren
een beproeving
gelijkenis zien
geen excuses
kiezende ziel redden
juiste woorden vinden
is makkelijker
dan lijkt
mijn wil niet opleggen
iemand anders worden
ademen tussen
twee vuren
wat is pluis ?
wat niet ?
abstract
wat er valt te zien ?


het hele verhaal
ligt voor de hand 
er is veel
terug te vinden
in mijn geheugen [?]
zoekend beginnen
aan bod komen:
specifieke thema's
gebonden aan periodes
aan klanken

wat is bijzonder ?
wat gaat verloren ?
passie kan zich verschuilen
stemmingswisselingen
final solution
veranderen wie ik ben
binnen een etmaal
hoe bouw ik
variatie
loop ik er omheen ?
bijna dierlijke gevoelens
een soort trance
onwetend[heid]
ligt [het] voor de hand [?]
get rid of it
ruimte voor improvisatie
grenzen
worden bewaakt
teksten op papier
muziek zonder woorden
fictie
hoe reëel is een droom ?
sommige gewoontes
zijn ongebruikelijk
innerlijke stroom
achtergrond
niet laten opslokken 
zorgvuldig kiezen
een ander verhaal ?
geen keus 
wie heeft [de] toekomst ?
grenzen
aan dromen
een ander soort film
ontdekken
niets is onmogelijk
nutteloos dwalen
zonder plan
geen onderscheid maken
proberen te dromen
deuren sluiten
deuren openen
het geheim niet verklappen
me ontworstelen aan volgorde
hoe komen gebeurtenissen
op mijn lijf geschreven
nadrukkelijk tot [stil]stand ?
moeilijk te zeggen
ademloos
innerlijke verlichting
schijnend houden
mooie nieuwsgierige stemmen